HURTOWNIA AKCESORII DO KÓŁ

Informacje

Reklamacje
Zgłoszenia reklamacji przyjmujemy drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Warunki przyjęcia produktu do reklamacji:
  • Dostarczenia reklamowanego produktu do firmy Maraton na własny koszt.
  • Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię faktury zakupu lub paragonu oraz kartę gwarancyjną (w przypadku felg aluminiowych).
  • Produkt musi być dostarczony do firmy Maraton w opakowaniu które nie pozwoli na jego uszkodzenie w czasie transportu.
  • Felgi które są oddawane do reklamacji muszą być umyte.
  • Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych warunków wiąże się z odmową przez firmę Maraton przyjęcia towaru do reklamacji.
  1. Uznaną bądź nie reklamację firma Maraton zobowiązana jest odesłać do Klienta na własny koszt.
  2. Klienta ma prawo do osobistego odbioru towaru reklamowanego po wcześniejszym uzgodnieniu.
  3. Pracownik firmy Maraton ma prawo zażądać od nabywcy oryginalny  dokument zakupu, gdy oznaczenia na kopii budzą wątpliwości autentyczności.
  4. Maraton sp. zoo rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia towaru do reklamacji. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 21 dni roboczych.
Klient zobowiązany jest do odebrania reklamowanego towaru w przeciągu 7dni od otrzymania decyzji o nieuznanej reklamacji, po tym terminie naliczana będzie opłata za magazynowanie produktu.
Klient zobowiązany jest do odebrania reklamowanego towaru w przeciągu 7dni od otrzymania decyzji o nieuznanej reklamacji, po tym terminie naliczana będzie opłata za magazynowanie produktu.

UWAGA !!!

Felgi są dobierane do auta w/g parametrów katalogowych producentów aut i nie odpowiadamy za ewentualne modyfikacje zawieszeń i naprawy blacharskie, jak i wersje limitowane .
Klient ma obowiązek sprawdzić czy felga pasuje, nie ociera i nie wystaje poza obrys auta
jeszcze przed montażem ogumienia.

Copyright © 2010 PHU Maraton Sp. z.o.o
undicom.pl
tworzenie stron internetowych zabrze
created by